Integritetspolicy

Integritetspolicy & Cookies

Hantering av personuppgifter

Dina personuppgifter behövs för att uppfylla lagliga förpliktelser men också för att ge dig bra service vad gäller marknadsföring, uppföljning och information. Elon Axel Karlssons vidtar alla rimliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas och lagras säkert. Utgångspunkten är att aldrig behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet. All behandling av personuppgifter inom Elon Axel Karlssons sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Inom EU/EES gäller från maj 2018 dataskyddsförordningen (GDPR).

När samlar vi personuppgifter om dig?

Personuppgifter kan komma att samlas in:
• när din personliga kontakt med oss (via telefon, epost, via kontaktformulär på webplatsen eller via brev)
• vid insamling av personuppgifter från andra legitima källor, som tredjeparts uppgiftsinsamlare, våra marknadsföringspartners eller via offentliga källor.

Vilken typ av personuppgifter samlar vi in?

Personuppgifter som behandlas handlar om ditt namn, telefonnummer, titel och e-postadress samt företagets namn och kontaktuppgifter. Från våra webbplatser kan vi samla in uppgifter som IP-adress och fakta om aktivitet på webbplatsen, enligt cookie-informationen ovan.
Om du söker jobb hos Elon Axel Karlssons lagras de uppgifter som du lämnar under ansökningsprocessen.

Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?

Beslut kring hur länge personuppgifter lagras tas vid varje tillfälle. Utgångspunkten är dock att uppgifterna aldrig ska behållas längre än vad som är nödvändigt för att uppfylla syftet för vilket de samlats in. Dina personuppgifter behandlas av oss under följande tidsperioder.

Samtycke: I de fall vi behandlar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke sparar vi endast dina personuppgifter så länge vi har ditt samtycke till det.
Direktmarknadsföring: Vi kan komma att behandla dina personuppgifter för direktmarknadsföring i upp till tre år efter avslutad kundrelation, såvida du inte innan dess avsäger dig sådan direktmarknadsföring.

Vem har tillgång till personuppgifterna?

Dina personliga uppgifter överlämnas inte till tredje person utan ditt tillstånd. Vi kommer inte heller att sälja eller låna ut personliga uppgifter till andra parter. Personuppgifter kan däremot komma att lämnas ut när vi anser att utlämnandet är försvarbart när det gäller att följa lagar, vid brottsbekämpning eller vid domstolsbeslut, eller för att skydda rätten, egendomen eller säkerheten till annan person, vilket inkluderar vår egendom eller rätt. Vi kan också lämna ut uppgifter till myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller myndighetsbeslut.

Återkallelse av samtycke

I de fall vi behandlar dina personuppgifter på grund av att du har lämnat ditt samtycke till det, till exempel prenumeration på nyhetsbrev, kan du när som helst återkalla lämnat samtycke genom att kontakta Elon Axel Karlssons enligt nedan. Sådan återkallelse kan ske helt eller delvis. Om du inte önskar erhålla marknadsföring och reklamerbjudanden från oss kan du återkalla ditt samtycke genom att kontakta Elon Axel Karlssons eller vid direktreklam via e-post, genom en länk i det aktuella utskicket. Vad gäller det sistnämnda sättet kommer du att ha möjlighet att via länken klicka dig vidare och hantera alla dina prenumerationer på nyhetsbrev samt annan information och marknadsföring som skickas via e-post från Elon Axel Karlssons.

Om du återkallar ditt samtycke för användning eller utlämnande av dina personuppgifter för andra ändamål som anges i denna integritetspolicy, så kan det innebära att vi inte kan fortsätta ge dig åtkomst till våra webbplatser eller tillhandahålla tjänster och kundservice som erbjuds våra användare och som tillåts enligt denna integritetspolicy.

Dina rättigheter

Du har när som helst rätt att begära ut information om vilka personuppgifter som vi har registrerat om dig och hur dessa används, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss enligt kontaktuppgifterna nedan. Du kan när som helst ändra dina personuppgifter genom att kontakta Elon Axel Karlssons enligt nedan. Du har även rätt att begära att personuppgifter om dig rättas om de skulle vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande genom att kontakta Elon Axel Karlssons. För att skydda din integritet och dina personuppgifter kan vi komma att kräva att du identifierar dig i anslutning till vår assistans.

I enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning har du även rätt att begära att dina personuppgifter ska raderas eller att behandlingen av dina personuppgifter ska begränsas. Du har också rätt att i vissa fall invända mot behandling av dina personuppgifter samt begära att få dina personuppgifter överförda i elektroniskt format.

Du kan ge in klagomål till Datainspektionen om du anser att Elon Axel Karlssons behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med gällande rätt.

Ändringar i personuppgiftspolicyn

Elon Axel Karlssons förbehåller sig rätten att när som helst ändra denna integritetspolicy. Den gällande versionen finns alltid tillgänglig på vår webbplats. Läs gärna igenom integritetspolicyn någon gång ibland för att hålla dig uppdaterad om innehållet.

Dina rättigheter

Du har rätt till tillgång till dina uppgifter. Det innebär att du har rätt att begära ett kostnadsfritt registerutdrag med de uppgifter vi har om dig. Du har även rätt att få veta var vi inhämtat uppgifter om dig som du inte själv har lämnat. Registerutdraget skickas till din folkbokföringsadress.

Du har rätt till rättelse av dina personuppgifter. Det innebär att vi kommer att rätta dina uppgifter så fort vi kan efter att vi fått kännedom om felaktigheterna.
Du har rätt att begränsa användandet av dina uppgifter om uppgifterna vi har om dig är felaktiga, till dess att vi rättat felet.
Du har rätt till radering av uppgifter. Det innebär att vi på begäran från dig raderar de personuppgifter om dig som vi då inte längre har lagligt stöd att fortsätta att behandla eller lagra.
Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som utförs av oss med stöd av intresseavvägning.
Du har rätt att lämna eventuella klagomål mot vår behandling av dina uppgifter till Datainspektionen.
Du har rätt till skadestånd om vi behandlat dina uppgifter på ett sätt som gör att du lider skada.

Cookies

Elon Axel Karlssons använder så kallade cookies på vår webbplats. En cookie är en textfil som skickas från en webbplats till din webbläsare. Cookien används ibland för att samla in uppgifter som anses utgöra personuppgifter, som till exempel IP-adress och information kopplad till IP-adressen, men inga personuppgifter som direkt kan hänföras till dig som person. Elon Axel Karlssons kan därför inte identifiera dig personligen utan endast den webbläsare som finns installerad på din dator och som du använder vid besöket på den aktuella webbplatsen. Cookies används av de flesta webbplatser och är ofta en förutsättning för att en webbplats ska fungera.

Förstaparts- och tredjepartscookies

Cookies brukar normalt kategoriseras dels baserat på dess ursprung, dels baserat på huruvida de lagras i din webbläsare eller inte. Till att börja med kan cookies antingen skickas till dig från den webbplats du besöker (så kallad förstapartscookie) eller från en annan organisation som levererar tjänster till den aktuella webbplatsen, såsom ett analys- och statistikföretag (så kallad tredjepartscookie).

Sessionscookies och varaktiga cookies

Cookies kan vidare delas in i sessionscookies och varaktiga cookies. En sessionscookie skickas till din dator för att webbsidorna ska fungera korrekt under ditt besök och lagras inte på din dator utan raderas och försvinner när du stänger din webbläsare. Funktionen av en sessionscookie är exempelvis att den aktiveras när du återvänder till en tidigare besökt del av webbplatsen och underlättar på så vis din navigering på webbplatsen för att exempelvis hålla reda på vilket språk du har valt. En varaktig cookie lagras däremot i din webbläsare och medför således att en webbplats kan känna igen din dators IP-adress även om du stänger av din dator eller loggar ut mellan besöken. Elon Axel Karlssons använder varaktiga cookies när du som besökare registrerar dig för att komma åt dokument på webbplatsen. Cookies gör att din webbläsare kommer ihåg din registrering även nästa gång.

Elon Axel Karlssons använder sig av såväl sessionscookies som varaktiga cookies på vår webbplats. Båda typerna av cookies behövs huvudsakligen för våra tjänsters funktionalitet, för att hjälpa oss att förbättra vår leverans av produkter och tjänster, ge dig extra funktionalitet eller för att hjälpa oss att rikta relevanta och anpassade annonser till dig. Elon Axel Karlssons använder sig vidare av tredjepartscookies från Google Analytics i syfte att förbättra din upplevelse av besöket. [Anpassa den gulmarkerade texten utifrån hur Elon Axel Karlssons hanterar cookies och vilken funktion dessa har på webbplatsen.]

Webbplatsen använder följande cookies:

– ange vilken/vilka cookies: i syfte att exempelvis samla in statistik över besök till webbplatsen och prestandamätningar
– ange vilken/vilka cookies: i syfte att exempelvis hålla reda på om användaren är inloggad …

Ändra dina cookie-inställningar

De flesta webbläsare har en standardinställning som accepterar användningen av cookies. Du kan enkelt avstå ifrån att låta Elon Axel Karlssons webbplats lagra cookies i din dator genom att göra en inställning i din webbläsare, inklusive att blockera cookies eller radera de cookies som finns lagrade på datorn. Vänligen notera att om du väljer att inte tillåta cookies kan vissa funktionaliteter på våra webbplatser upphöra att fungera säkert och korrekt och vissa tjänster kan inte tillhandahållas. [Anpassa den gulmarkerade texten med ytterligare information om vilka funktioner som drabbas av att besökaren avaktiverar lagring av cookies.] Hur du raderar eller ändrar inställningarna för cookies anges i instruktionerna till din webbläsare eller i den hjälpfunktion som normalt finns att tillgå i webbläsaren.

Kontakta oss för mer information om kring vår hantering av dina personuppgifter:
H

Elon Axel Karlssons
info@elonkarlstad.se

Välkommen till Elon Gräsdalen

Välkommen till Elon Axel Karlssons i Karlstad, troligen Sveriges trevligaste Elon-butik. Du hittar vår butik på Gräsdalen, bredvid köpområdet Bergvik. Affären är 800 kvadratmeter stor och rymmer en stor och fin utställning med det senaste inom vitvaror, småel, kök, robotgräsklippare, vanliga gräsklippare, luftvärmepumpar och element.

Vi har ett eget lager i vår butik, men skulle din produkt vara slut så kan vi snabbt få in en ny från vårt centrallager i Örebro. Vi erbjuder även installation på alla våra varor och produkter, så vi ser så klart även till att du får din produkt hemkörd. Vi tar även med din gamla produkt och ser till att den lämnas in till återvinning.

Läs mer om butiken